Velkommen til Horgeboda skola

Horgeboda skola blev købt den 25. marts 1975 af fem venner: Kirsten, Erik, Gunnar, Tove og Emil.

I 2001 solgte de 5 ejere ejendommen til: Andelsboligforeningen Horgeboda skola. De 5 oprindelige ejere blev andelshavere.
I 2012 meldte Gunnar sig ud af andelsboligforeningen og de øvrige andelshavere købte hver en fjerdedel af Gunnars andel. I sommeren 2014 døde Erik fra os. I dag ejes huset af Kirsten, Tove og Emil.
Vi lejer ikke Horgeboda skola ud i normal forstand. Men vi låner huset ud til venner og bekendte af husets ejere.
Når venner og bekendte låner huset betales et mindre dækningsbidrag til husets udgifter samt udgifterne til eget forbrug. Dækningsbidraget aftales for hver gang og afhænger bl.a. af hvor mange man er og hvor rig man er. Forbrugsudgifterne afregnes som elforbruget. Måleren aflæses ved ankomst og afrejse. Når man betaler for elforbruget er der samtidig afregnet for brænde og skraldeposer.
Vi låner kun huset ud i perioden fra Påske (april) til Efterårsferien (uge 42). Det er efterhånden blevet ret kompliceret at tømme vand af Horgeboda og sætte vand til huset igen.
Vi har for mange gange oplevet, at det ikke er blevet gjort helt rigtigt. Det giver frosne vandhaner og rør som frostsprænger.
Det giver meget arbejde og er dyrt.