Kontakt

Alle aftaler om brug af huset går gennem Emil:

kestler@webspeed.dk

Telefon: 2321 9219 / 3969 9219

Alle andre spørgsmål til

Kirsten:             2628 7162

Tove:                  3012 9219

Betaling af dækningsbidrag og forbrug i forbindelse med lån af huset sker til Horgebodas konto i Nordea.

Registreringsnummer: 2135. Kontonummer: 6886 299 735